transp
   

et bedre liv

hvit_orkide

Gestalt-terapaut:
Monika Danielsen Lauvland
Ring nå for avtale!
+47 95 72 74 05

Myreneveien 28
Arendal

ngfo_logo

 
January 26, 2009
 

En opplevelsesorientert psykoterapi, som tar sikte på å styrke den enkelte i å oppleve seg selv som et unikt, levende og ansvarsbevisst menneske.

En grunnleggende ide er at hvert menneske selv er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir.

Oppmerksomheten rettes mot hele mennesket; tanker, kropp og følelser. Gjennom å bevisstgjøre egne følelser, reaksjoner og handlinger, kan du tydeligere erkjenne og se deg selv og dine valgmuligheter.

Bevisstgjøring skapes gjennom samtale, ved å trekke inn kroppens opplevelser og kunnskap, eller eksperimentere med ulike kreative utrykk. Målet er å hjelpe den enkelte i å oppdage egne ressurser og å integrere disse. Dette bidrar til større trygghet i deg selv og bedre funderte livsvalg.

Kontakt og samhørighet er noe vi alle søker. Kjernen i gestalt – psykoterapien handler om et omsorgsfullt og menneskelig møte mellom terapeut og klient.

 
transp